سرزمین ما ، ایران : بندر انزلی

عکس : خبرگزاری مهر

.

.

/ 1 نظر / 8 بازدید
سارا شکری

سلام بر دلبرک نوفکر و نواندیش و شفیق سایبری ام فرامرز نورچشمم تهیدستی و فقر زدگی بر سراسر چیره گشته مملکت به یغما رفته ام ,بر آنم داشت, در قالب دست نوشته ها, دیدها ونگریسته هایم را با و اژگان کهن و زبان زیور پارسایان, بنگارم و رشته نگارشم را با دردمندان شروع کنم. همبنک کتاب دردمندان اثر خوذم برای دانلود آماده است . امید که مورد پسندت باشد. [گل]