شکست روايت !

شب ٬ آهسته و آرام

خود را بر تن زمين می کشيد

و باد ٬

مثل دست های ناپيدايی

شانه های خسته را

                            نوازش می کرد ...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید