نامزدهای رياست فدراسيون کوهنوردی

با پايان يافتن مهلت ثبت نام کانديداهای رياست فدراسيون کوهنوردی ، سه نفر برای كسب اين پست نامزد و ثبت نام كرده اند . صادق آقاجانی ، احمد ناطق نوری و سيد احسان الدين منصوری تا آخرين مهلت كه پايان وقت اداری شنبه بود ، جهت احراز پست رياست اين فدراسيون ثبت نام كرده اند . مجمع عمومی فدراسيون كوهنوردی برای انتخاب رياست جديد فدراسيون روز دوم دی ماه سال جاری انجام می شود . نكته قابل توجه اين است كه احمد ناطق نوری رياست فدراسيون بوكس را هم بر عهده دارد .

روزنامه شرق ـ ۱۹ / ۸ / ۸۳

كلاغ ها : نامزدی رئيس فدراسيون بوكس برای رياست بر فدراسيون كوهنوردی ، با نشاط ترين خبر ورزشی آبان ماه بود !!

/ 0 نظر / 6 بازدید