نمی توان فراموش کرد!

 

" اما ، ای فراموشی ، می دانم که نخواهی  آمد ، زیرا تو نیستی و من می دانم که نمی توان فراموش کرد . زیرا که فراموشی در جهان وجود ندارد . همچنان که هیچ چیز وجود ندارد ... حتی گریستن. "

 

بهرام صادقی -_ کتاب ملکوت

 

.

/ 2 نظر / 5 بازدید
پاندا

«نارادا گفت «بالاتر از هوا هم چیزی هست؟»؛ سانتارکومار گفت «آری، یاد از هوا بالاتر است. یاد را از آدمی بگیر، دیگر نه می‌شنود، نه می‌اندیشد، و نه می‌فهمد. یاد را به او بازگردان، دوباره می‌شنود، می‌اندیشد، و می‌فهمد.» ...