زمین لرزه ی 3.7 ریشتری خاش در نزدیکی آتشفشان تفتان

 

دقایقی قبل دومین پس لرزه به شدت 3.7 ریشتری شهرستان خاش در نزدیکی آتشفشان نیمه فعال تفتان را لرزاند.

 

پس از وقوع زمین لرزه 7.5 ریشتری در سراوان دو زمین لرزه روی داده است که نخستین آن با شدت 4.4 ریشتر در سراوان روی داد و دومین زمین لرزه در خاش در چند کیلومتری بزرگترین آتش فشان نیمه فعال ایران روی داده است.

زمین لرزه خاش به شدت 3.7 ریشتر و در کانون 80 کیلومتری عمق زمین و ساعت 20 و 56 دقیقه روی داده است. مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه که همچون دیگر زمین لرزه در عمق بالای زمین روی داده 62.9 درجه طول جغرافیایی و 28.17 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

این زمین لرزه هیچ خسارتی در برنداشته اما به دلیل نزدیکی با آتشفشان نیمه فعال تفتان حائز اهمیت است. تاکنون نیز گزارشی در خصوص افزایش فعالیت آتش فشان تفتان دریافت نشده است و به گفته شاهدان عینی دود غلیظ گوگرد همچون روزهای عادی از دهانه این آتش فشان خارج می شود .

 

مهر

عکس: فرامرز نصیری 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید