فدراسيون کوه نوردی : دريغ از يک کاغذ !!

 

 

 

 

 

روز چهارشنبه ۱۴/۶/۸۶ و در آخرين قسمت از نشست ماهانه ی انجمن کوه نوردان ايران٬ از کاظم فريديان و مهدی اعتمادفر دعوت شد که صحبت های کوتاهی از گوشه و کنار و مسائل برنامه های خود داشته باشند . بعد از رد وبدل شدن تبريکات و تعارفات معمول و رايج ٬ وقتی اعتمادفر در مقايسه ی امکانات کوه نوردان ايرانی و خارجی به دادن فقط يک چادر امانی از طرف فدراسيون کوه نوردی و گرفتن يک فقره چک بابت ضمانت برگشت (!) آن اشاره کرد٬ کاظم فريديان با قطع صحبت های او گفت :

« ... اما فدراسيون حتی از دادن يک کاغذ به من دریغ کرد »

 

..................................................... 

آنچه که فريديان در باره ی عدم همکاری و حتی کارشکنی فدراسيون کوه نوردی در جريان برنامه ها و صعودهای برون مرزی کوه نوردان مستقل ايرانی می گويد ٬ حکايتی هميشگی از رنجی کهنه است و فراموش کردن آن به سادگی ميسر نيست ! اما معضل و رنجی بزرگتر از آن نيز وجود دارد : فرهنگ چاپلوسی و تملق . فرهنگ رياکاری و فرصت طلبی به هر قيمت ممکن . فرهنگ ... تمامی دوستان و هم باشگاهی های کاظم فريديان( باشگاه کوه نوردی و اسکی دماوند )  از مصائب و مشکلاتی که او پيش از آغاز برنامه ی خود با آنها دست وپنجه نرم می کرد آگاهی داشتند . اما بعد از پايان برنامه و هنگام بازگشت فاتح K2  باشگاه شان ٬ برای قرار دادن نام فدراسيون در ليست اعضای ستاد استقبال ٬ با چنان حرص و ولعی توسط بعضی از افرادشان مانند سعيد صبور و کاوه کاشفی و ... به  تکاپو و تبليغات پرداختند که حالا و در مواجهه با انتقادهای صريح فريديان ٬ هيچ دلالت معنايی ديگری جز رياکاری و فرصت طلبی برای آن نمی توانيم بيابيم . 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
علی رضا

یک سوال داشتم آیا آقای فریدیان تقاضای یک برگ کاغذ را از فدراسیون کرده بود که از ایشان دریغ کردند؟ در بی تعهدی فدراسیون شکی نیست اما شانتاژ کردن هم امری است ناجوانمردانه!

کلاغ ها ...

به عليرضا ! چه روش جالبی داريد . اول سوالی را مطرح می کنيد و بعد , بی آنکه منتظر پاسخی شويد به داوری می نشينيد !! از کجا می دانيد و مطمئن هستيد که فريديان دروغ می گويد و لذا اين صحبت هايش شانتاژی ناجوانمردانه است ؟ اگر اطلاعات بيشتری داريد ارائه دهيد .