سومین غارعمیق ایران در کوهستان شاهو پیمایش شد

 

کوهستان شاهو مرز بین استان های کرمانشاه و کردستان خواستگاه غارهای عمیق می باشد که همواره مورد توجه غارنوردان خارجی و داخلی بوده و هست

وجود لایه های قطور آهکی و همچنین گسل های متعدد در این کوهستان مهمترین عامل پیدایش این غارها می باشد.

حدود 40 سال قبل تیمهای حرفه ای غارنوردی از کشورهای انگلستان و فرانسه برای دستیابی به رکورد عمیق ترین غارهای جهان راهی این منطقه زیبا می شوند که در آن سالها موفق به کشف غارهایی ازجمله (کورش کبیر)(شهربانو)(کله افعی)(بن دور)(مورگان)و ... می شوند که همگی از جمله غارهای عمیق ایران می باشند.

ادامه کار اکتشاف در کوهستان شاهو در سالهای اخیر متوقف شد و غیر از فعالیتهای جزئی تاکنون هیچ تلاش جدی برای پیمایش این غارها و یا کشف غارهای جدید صورت نگرفته تا اینکه امسال تیمی متشکل از اعضای انجمن غار وغارشناسی ایرانیان تصمیم به اجرای برنامه ای جدی در منطقه گرفت و پس از کسب مجوزهای مربوطه و تدارکات و برنامه ریزیهای کارشناسی طی دو مرحله اکتشاف سطحی دهانه های غارهای منطقه را شناسایی کرد و در مرحله سوم غارهای شهربانو و بندور توسط این گروه پیمایش شد.


لازم به ذکر است که پس از غارهای پراو با عمق 752 متر (کرمانشاه کوهستان پراو) وغار سم با عمق 405 متر (سمنان)، غار شهربانو با عمق 320 متر سومین غارعمیق ایران می باشد و اولین چاه این غار با عمق 115 متر جزو عمیق ترین چاه های ایران است.

دمای بسیار پایین آب (2درجه) و هوای (3.7 درجه) داخل غار که در نتیجه آب شدن برف های منطقه می باشد پیمایش این غار را بسیار سخت تر کرده است.

این تیم پس از پیمایش غار شهربانو موفق به پیمایش غار بندور با عمق 183 متر و چند غار جدید دیگر نیز شدند.

در پایان یادآوری می شود که با توجه به استعداد منطقه و بکر بودن آن از نظر کار اکتشاف این کوهستان می تواند تبدیل به بهشت ایده آلی برای غارنوردان ماجراجو از سراسر دنیا شود.

 

 


 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید