بهمن دیزین : فیلم های موجود در سایت youtube

مصاحبه ی شبکه خبری BBC  با مهری جعفری :

http://www.youtube.com/watch?v=eR5omBLOIBY&feature=related

 

 

انعکاس خبری و مصاحبه ی  BBC  با  فربد سروندی :

 http://www.youtube.com/watch?v=4yf_iSe5ff4

.

 

"  InMemory of a Friend  " فیلمی کوتاه در یادبود سعید طاهری :

http://www.youtube.com/watch?v=WOJBpQ7i3XE

.

Avalanches Kills 8 in Iran : http://www.youtube.com/watch?v=xO1xhdvJyJY

.

/ 2 نظر / 6 بازدید
Shiva

i shared these videos on my fb.