جداسازی دو گونه باکتریایی جدید از دریاچه آران و بیدگل کاشان

پژوهشگران مرکز پژوهشی کلکسیون میکرو ارگانیسم های دانشگاه تهران موفق به شناسایی دو گونه باکتری جدید و جداسازی آنها از دریاچه پرشور آران و بیدگل کاشان شدند. ملیحه مهرشاد ، دانشجوی کارشناس ارشد میکرو بیولوژی دانشگاه تهران که موفق به شناسایی باکتری جدید گرم مثبت، هالوفیل نسبی و بدون اسپور در دریاچه پرشور آران و بیدگل شده است گفت: این باکتری بر مبنای روش پلی فازیک شناسایی و از لجن‌های نمکی دریاچه پرشور آران و بیدگل جداسازی شد .  وی با بیان اینکه باکتری جدید کشف شده در دو بانک معتبر(IBRC) جهاد دانشگاهی و بانک ژن(PSMZ) آلمان به عنوان رویه شاخصی این گونه به ثبت رسیده است، تصریح کرد: این گونه جدید میکروبی که برای اولین بار در جهان به نام سویه شاخص بومی ایران به ثبت رسیده است، باکتری کاملا هوازی و متحرک است ...

خبرگزاری ایسنا

/ 0 نظر / 13 بازدید