تاثیر چمن فضاهای سبز شهری در گرمایش زمین

نتایج تازه ترین تحقیق درمورد علت گرمایش زمین حاکی است : محاسبه میزان انتشار گازهای دی اکسید نیتروژن و دی اکسید کربن در فرآیندهای زیست محیطی نشان می دهد که چمن های کاشته شده در فضاهای شهری، با انتشار گاز اکسید نیتروژن مخرب تراز دی اکسید کربن درگرم گردن زمین عمل می کنند . به گزارش  "ساینس دیلی " فضاهای سبز شهری (چمن)  در خنثی کردن اثر انتشار گازهای گلخانه ای موثر است، تحقیقات جدید حاکی از آن است که درصورتی که چمن ها وجود نداشتند، مقدار کلی انتشار گازهای گلخانه ای نیز کمتر می بود . اکسید نیتروژن یک گاز گلخانه ای است که 300 برابر قوی تر از دی اکسید کربن بوده و در گرم شدن هوای کره زمین به همین مقدار اثر دارد... ایرنا


/ 0 نظر / 3 بازدید