در هیاهوی امواج

در هیاهوی امواج چشم گشودم

در تصادف بادها

در طنین یک صدف

و کودکی ام در رویای گوش ماهی هایی گذشت

که حرف های مرا نشنیدند

.

 

در هیاهوی امواج چشم بستم

در آوار آسمان بر آب

و آوازی در من بیدار شد

که خود دریا را شنیده بود

.

 

در هیاهوی امواج آواز خواندم

و آن گاه دریا

                مرا خواند                       

                                                   " شهاب مقربین "

.

--------

عکس : فرامرز نصیری ( چابهار )

.

/ 0 نظر / 4 بازدید