عبور از بیابان مرکزی با دوچرخه

تیم دوچرخه سواری کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، در ادامه فعالیت های خود به مناسبت پاسداشت سال جهانی تنوع زیستی ، با شعار " تنوع زیستی اساس زندگی ، استمرار زندگی در تنوع زیستی " اقدام به برگزاری برنامه رکاب زنی در بیابان مرکزی ، پارک ملی کویر نمودند . این تیم دونفره متشکل از محمد عظیمی و محمدجواد محسن پور تا کنون برنامه های متعدد رکاب زنی در نقاط مختلف کشور برگزار کرده است که خبر آن در خبرگزاری های محیط زیستی و همچنین وب سایت کانون درج شده است . این دوستان در مسیر خود که از مبارکیه واقع در جنوب شهرستان ورامین آغاز شد ، با گذر از کاروان سرای قصر بهرام و حاشیه شرقی دریاچه نمک، به ضلع شمالی کویر دق سرخ در جنوب پارک ملی کویر و شرق بادرود رسیده و از آنجا به سمت شهر انارک تغییر مسیر داده اند . در مجموع مسیر رکابزنی این تیم حدود ٣۵٠ کیلومتر بوده است . www.aradclub.ir

.

/ 0 نظر / 12 بازدید