دریاچه ارومیه پنج رنگ است

دانشیار دانشگاه تهران با اشاره به نتایج پروژه تحقیقاتی درباره تغییر رنگ دریاچه ارومیه عامل قرمز شدن را نوعی میکرو ارگانیزم دانست و گفت : دریاچه ارومیه در فصول مختلف علاوه بر رنگ طبیعی با توجه به میکرو ارگانیزم غالب می تواند قرمز ، صورتی ، سبز و نارنجی دیده شود . این محقق قرمز شدن دریاچه ارومیه را به دلیل افزایش فراوانی این میکروارگانیزم ها دانست و توضیح داد : از آنجایی که آرکی های نمک دوست ، رنگی هستند از این رو با کاهش عمق دریاچه و افزایش شوری آب میزان آرکی ها افزایش می یابد و رنگ دریاچه قرمز می شود . این محقق پدیده قرمز شدن دریاچه ارومیه را نتیجه کاهش عمق و نزدیک شدن به مرز انتهایی حیات در این دریاچه دانست و افزود : این پدیده در صورت بی توجهی به اکوسیستم آن منجر به ایجاد شوره زاری به مساحت 6 هزار کیلومتر می شود .

خبرگزاری مهر

.

/ 0 نظر / 4 بازدید