امریکا ، کانادا : بیشترین آسیب به محیط زیست !

 

بر اساس تحقیقات سازمان( National Geographic Society ) آمریکا و کانادا بیشترین ضرر را به محیط زیست می رسانند . در نتیجه بررسی های " شاخص سبز " امسال این سازمان ، برای دومین بار مردم برزیل و هندوستان " مردمان سبز" انتخاب شدند .

در تحقیقاتی که در روی عادات و رسومات 17 هزار نفر مصرف کننده از 17 کشور جهان که بیش از نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و دست کم 75 درصد انرژی جهان را مورد استفاده قرار می دهند، صورت گرفته اسکان، حمل و نقل، غذا و رفتار های مصرفی ارزیابی شد . در این پژوهش که رفتارها از لحاظ مقیاس مصرف – مداومت و از روی 100 امتیاز مورد ارزیابی قرار گرفت ، و در نتیجه هند 59.5، برزیل 57.3، چین 57.7، آرژانتین 54.7، مکزیک 53.8، کره جنوبی 54.6، مجارستان 53.3، روسیه 52، اسپانیا51.4، سوئد و آلمان51.1، استرالیا 50.5، فرانسه 49.5،بریتانیای کبیر 49.4، ژاپن 49.3، کانادا 47.5 و آمریکا 43.7 امتیاز دریافت کرد.  در این تحقیق ، انرژی مورد نیاز برای گرم کردن خانه و تهویه ، مصرف برق و آب، برای حمل و نقل نیز داشتن وسایط موتوری ، میزان متوسط استفاده از خودرو, نسبت و زمان استفاده روزمره از وسایل نقلیه عمومی ارزیابی شده است .

.

خبرگزاری  TRT

.

/ 0 نظر / 3 بازدید