آخرین خبر از تیم اعزامی باشگاه کوه نوردان آرش به قله برودپیک

از کمپ اصلی جبهۀ جنوب غربی برودپیک خبر می رسد که کرده ای ۳ نفره از اعضا تیم طی ۲ روز کار مداوم توانسته اند، ۳۰۰ متر ثابت گذاری (۱۰۰ متر اختلاف ارتفاع و ۲۰۰ متر تراورس برفی) بالای کمپ ۳ در ارتفاع ۷۲۰۰ متر را با موفقیت به  پایان رسانند. این قسمت از مسیر با داشتن نقاب هایی بلند که به سمت جبهۀ غربی در بارش های این فصل هیمالیای قره قروم تشکیل شده اند، فعالیت تیم را با کندی مواجه کرده بود که نهایتا" بعد از ۲ روز ،گشایش مسیر از بین نقاب های تشکیل شده جهت رسیدن به ابتدای  تراورس ادامه پیدا می کند . به این ترتیب تیم گشایش مسیر "ایران" توانسته یکی از کراکس های کلیدی جبهۀ جنوب غربی برودپیک را طی کرده و ۲۰۰ متر ثابت گذاری در زیر مسیر صخره ای این جبهه را به پایان رساند . همچنین بر طبق برنامه ریزی قبلی در روز ۵ شنبۀ هفتۀ جاری ۴۰۰ متر ثابت گذاری و ترمیم مسیر گشایش شده تا پای یخچال معلق جبهۀ جنوب غرب انجام خواهد شد . اعضای تیم مستقر در کمپ ۳ بعد از ۳ روز فعالیت فیزیکی در ارتفاع بالای ۷۰۰۰  با مشاورۀ مسئول فنی به کمپ اصلی بازگشته اند و متعاقبا" کردۀ ۳ نفرۀ دوم  تلاش برای ثابت گذاری و پیش بینی محل تقریبی استقرار کمپ چهارم در ارتفاع بالای ۷۵۰۰ متر را پی گیری خواهند کرد . طبق پیش بینی انجام شده جهت انجام امور ثابت گذاری مرحلۀ دوم و استقرار کمپ ۴ و رسیدن به ارتفاع ۷۵۰۰ متر و بازگشت به کمپ اصلی با توجه به متغیر بودن جبهۀ هوای روزهای آینده یخچال گودوین آستین حدودا" ۸ روز زمان صرف خواهد شد .

منبع : کوه نیوز

.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
حامد

برایتان آروزی موفقیت می کنم