حصارکشی در مناطق حفاظت شده البرز

عمليات محصور سازی ۲۲ کيلومتر از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی برای جلوگيری از تصرفات عدوانی و غير مجاز زمين ها توسط افراد سودجو و برخی نهادهای رسمی آغاز شد . فيروز اکبری فلاحی رئيس اداره حفاظت محيط زيست شميرانات گفت : مقرر گرديده برای مقابله با سودجويان ۲۲ کيلومتر از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی محصور شود . وی گفت : برای اين منظور ۳۴۰ ميليون تومان اعتبار از طرف شهرداری اختصاص پيدا کرد تا کميته اجرايی محيط زيست از طريق آن فنس های لازم را خريداری کند . اين عمليات تقريبا يک ماه به طول می انجامد و اميدواری وجود دارد که با اين کار بتوان به حفظ اراضی و جلوگيری از تصرفات مردم و برخی نهادهای رسمی و حفاظت از گونه های گياهی و ايجاد کمربند سبز فشم و ميگون مبادرت ورزيد .

روزنامه ايران ـ گروه اجتماعی ۸/۹/۸۳

کلاغ ها :  نبوغ بعضی از مديران اجرايی در ارائه راه حل های استراتژيک و اساسي، براستی قابل تحسين است !! به فكر چه كسی می رسيد كه تنها راه مقابله با زياده خواهی ها و تجاوزات اين نهادهای رسمی (!؟) و ديگر سودجويان زورمند ، در همين فنس ها باشد ؟

 

آمار دروغ !

تقی آقايی عضو هيئت علمی آموزش جهانگردی گفت : مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری به ارائه آمارهای غلط و اغراق آميز در باره تعداد توريست های ورودی به كشور می پردازند . مثلا تعداد توريست هايی كه به ايران آمده اند ۱۲۰ هزار نفر است . اما اين رقم از سوی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری يك ميليون و دويست هزار نفر عنوان شده است .

خبرگزاری فارس  ۷/۹/۸۳

 

بی راهه نرو !

اين عنوان مطلبی است كه طی آن مينو ضابطيان در روزنامه ايران ( يكشنبه ۸/۹/۸۳ ) به تشريح تاريخــــچه و چگونگی عمــــــلكرد و كاربرد انواع جی . پی . اس ها پرداخـــــته است . او كه خـــــــود يك كوهـــــــنورد با انگيزه و پرسابقـــــــه اســـت ، در انتـــــهای مقــــاله اش می نويسد :اما يكی از موارد جذاب استفاده از اين سيستم در برنامه های كوهنوردی است . به اين ترتيب كه پيش از شروع حركت ، كوهنورد مكان شروع و همچنين ارتفاع آن را روی گيرنده خود علامتگذاری می كند و اين مختصات در دستگاه حفط می شود . سپس او با طی كردن مسير، نقاط مشخصی چون چشمه ها و پناهگاه ها و ... را ثبت می كند تا در صورت نياز هنگام بازگشت از همان نقاط عبور كند . 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید