پیشنهاد کتاب : سفر در اتاق نسخه برداری

و روز در همان فراموشی که آغاز شده بود به پایان می رسد ... سفر در اتاق نسخه برداری ماجرای یک روز از زندگی مردی به نام « بلک » است . او در اتاقی محبوس شده و زیر نظر قرار دارد . با این که چیزی از گذشته و دلیل زندانی شدنش را نمی داند اما با خواندن اوراقی که در اتاقش وجود دارد تلاش می کند گذشته اش را به یاد بیاورد . افرادی که به ملاقات این فرد می آیند مدعی اند او نزدیکانش را به مأموریت های خطرناک فرستاده است . « بلک » به کمک زنی تلاش می کند گذشته اش را بازسازی کند و ...

.

نویسنده : پل آستر     مترجم : مهدی غبرائی    نشر : ثالث ١٣٨٨

تعداد صفحات : ١٣٨        قیمت : ٢٨٠٠ تومان

.

/ 1 نظر / 3 بازدید
مترسک

قسم می خورم که اشتباه به باورت کاشته اند، که من دوزخم. هنوز دست ها و لب ها و گونه هایم بوی خوشِ خرد سالگی را خراب نکرده اند جیب های پیراهنم پر از ترانه و تبسم است . هنوز داغِ آن پروانه که پرپر شد به سینه سبز دارم . قسم می خورم آن دو ماهی هفت سین کودکیم را سوگوارم گناهم به گمانم همین هاست . باور نمی کنی ؟ دوزخِ تو ارزانی من !