فاجعه ی برودپیک: نقدی بر سرپرستی برنامه

مهدی فرهادی : " ... رامین شجاعی با وجود برخورداری ازتجربه و دانش بالا در عرصه کوه نوردی کشور از بسیاری از خصیصه های لازم برای دست یابی به این اقتدار(که به نظر من مهمترین فاکتور برای سرپرستی در برنامه های جدی و سطح بالای کوهنوردی است) برخوردار نبوده است.

قطع ارتباط با فضای کوه نوردی داخل کشور به علت سال ها اقامت در کشور کانادا و محدود بودن این ارتباط به حضور در فضای مجازی.
 
عدم اجرای فعالیت های جدی و حتی نیمه جدی کوه نوردی در طی سال های اقامت در کانادا.
 
نداشتن سابقه صعود موفق به قلل 8000 متری.
 
نداشتن آمادگی جسمانی لازم در حین اجرای برنامه.
 
مشکلات حاد در فرآیند هم هوائی طی مدت اجرای برنامه که منجر به بروز علائم بیماری ارتفاع در طول اجرای برنامه برای ایشان می گردد.
 
عدم شناخت کامل ایشان از مسیر صعود(به علت عدم حضور به همراه نفرات تیم حمله) و همچنین مسیر بازگشت (به علت نداشتن تجربه قبلی صعود مسیر عادی قله برودپیک(ایشان در سال 85 تنها تا زیر گردنه جنوبی صعود نموده بودند) .
 
عدم حضور در فرآیند آمادگی تیم و انتخاب نفرات تیم.
 
اختلاف فاحش اکثر اعضاء تیم با سرپرست از لحاظ آمادگی جسمانی و حضور به روز و فعال در عرصه فعالیت های جدی کوه نوردی.
 
لذا مشاهده می شود علی رغم امتیازات بالای جناب رامین شجاعی ایشان دارای نقاط ضعف بسیاری بوده اند که بطور طبیعی میزان اقتدار و نفوذ کلام ایشان را بر نفرات شرکت کننده کاهش می دهد و نمونه این عدم اقتدار را در بی توجهی آیدین بزرگی به توصیه های او در حین اجرای برنامه مشاهده می کنیم ... "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 1 نظر / 3 بازدید