نانگاپاربات : کوه نورد برجسته ی ایتالیائی کشته شد

کوه نورد برجسته ی ایتالیائی Karl Unterkircher روز چهارشنبه در تلاش برای گشودن مسیری جدید در نانگاپاربات کشته شد ...

.

.

.

 

http://www.ansa.it

.

.

/ 2 نظر / 3 بازدید
_

_

رضا موسوی

و نترسیم از مرگ مرگ پایان كبوترنیست مرگ وارونه یك زنجره نیست مرگ در ذهن اقاقی جاری است مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد [گریه]