از جاه طلبی کوه نوردان!

 

کوه‌نوردان را دوست می‌دارم . آنها برای رسیدن به قله پا بر شانه‌ی کسی نمی‌نهند . با این حال، بی‌هوده تر از کوه‌نوردی کاری نیست. از جاه‌طلبی‌ی کوه‌نورد اگر آزاری نمی‌رسد به کسی، نفعی هم نمی‌رسد .

 

رضا قاسمی _ کتاب " از " ها

 

 

 

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
فواد

یاد نوشته ای افتادم از شاملو در جواب نقدی برای شعر گفتن ... شبیه همین بود اما طولانی تر ... خلاصه اش می شد این که شعر گفتن و خواندن (مثل کوه نوردی ) حداقل نفعش اینست که زندگی را آسان تر می کند !

رامین شجاعی

کتاب ایشان را نخوانده ام. ممکن است این گفته کوتاه بیشتر تمثیلی باشد و نه الزاما دقیق و یا حساب شده. به هر حال لازم دیدم قسمت آخر نوشته سیمون مورو در باره حادثه مرگ کوهنوردان لهستانی بعد از اولین صعود زمستانی به برودپیک را به عنوان پاسخی برای ایشان و بسیاری افراد دیگر که همچو او فکر می کنند، در اینجا بنویسم. "انسان می خواهد به جایی رود که خیالش آنجاست. به ماه، مریخ، زهره، اقیانوس ها، غارها، اعماق دریاها، صحراها و کوه ها. کوهنوردی زمستانی هم در همین امتداد قرار دارد. اشتیاق به رفتن و بودن در جایی که کسی قبلا نبوده است. و به همین دلیل است که روزی نانگاپاربات و کی 2 هم در زمستان صعود خواهند شد. آنچه که آدمی را برای انجام چنین کاری وامی دارد نه به دلیل نیاز یا سودمندی است و نه به واسطه مخاطرات آن. هیچ کس فکر نمی کند که دنیا با صعودهای زمستانی تغییر می کند. درست همانند کسانی که در ابتدا گمان نمی کردند بتوانند دنیا را تغییر دهند، ولی در عمل تغییر دادند." http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=40688 در ضمن خوب است ایشان این را هم بداند که هستند کوهنوردانی که پا بر شانه های

رامین شجاعی

...هستند کوهنوردانی که پا بر شانه های دیگران می گذارند تا به قله برسند.

حمید بلوچ نژاد

سلام ... آقا تعریف نخ نما و کهنه شده ای از کوهنوردان و کوهنوردی ارائه کرده اند ... واقعیت خصوصاً تو مملکت گل وبلبل ما چیز دیگریست !!!

عباس ایلاقی

رضا جون فکر کنم بیهوده تر از سیگار کشیدن کاری نیست[چشمک]