در ستايش امیــد !

 

 

 

 

 

 

 

سبزه بايد بود

                  پای کوب و ویران

                                           باز سبز .

سبز می شويم

                          سبز و بيدار ...( م.آزاد )

 

/ 0 نظر / 3 بازدید