جايی که خورشيد گام می زند !

 

 

 

 

 

« ...شاید بارها و بارها از رودبار زیتون رد شده و نگاه کرده اید به کوه ها و جنگلستان چپ و راست اتوبان قزوین – رشت و بعد از رستم آباد رسیده اید به امامزاده هاشم و آن وقت شرجی رشت باعث شده فراموش کنید جنگلستان بعد از منطقه خشک و زیتون زارهای رودبار، چه گنجینه هایی در دل خود داشت اما این بار اگر از این مسیر رد شدید مکثی کنید و در "رستم آباد" راه تان را به جای رفتن به طرف رشت به طرف کوهستان ادامه دهید که کوه "درفک" بر برجش نشسته است...

بره سر بخشی از خورگام است و خورگام بخشی از رودبار زیتون و رودبار زیتون بخشی از گیلان کنونی. اما پیش از این و بنا به تقسیمات تاریخی، رودبار زیتون ادامه رودبارهایی چون رودبار قصران، رودبار الموت و رودبار شهرستان بوده است و در کنار گیل و گیلانی ها، دیلم بوده و دیلمستان بزرگ را تشکیل می داده است...

                        

چشمان مان را می بندیم و پرده در پرده، کوهستان سبز و قرمز و زرد را در لایه لایه ذهن مان ذخیره می کنیم تا خاطرمان از سبزی اش سبز بماند و سبز، نشانه سبزی است و شاید برای همین است که می گویند سبز باشید...»

گزارشی از خورگام و بره سر

جام جم : شنبه ۵/۳/۸۶

 

/ 0 نظر / 3 بازدید