در مرز ميان طنز و حقيقت !

به گفته ی منابع نيمه آگاه ٬ قرار است فرخنده صادق و لاله کشاورز ( اعضای تيم های دولتی فدراسيون کوه نوردی ) همراه با شوهران عزيزشان برای تماشای بازی های فوتبال جام جهانی به کشور آلمان اعزام شوند . حضور عباس جعفری ٬  که به قول فرشيد فاريابی : از چهره های تاثير گذار در کوه نوردی ايران و از نام های مطرح در اکسپديشن جهانی !!! محسوب می شود ٬ می تواند همانند حضور چندی پيش او در برنامه تبليغاتی شرکت امپرياليستی سامسونگ برای حمل پرچم بازی های المپيک زمستانی ٬ به بر سر زبان انداختن نام دولت جمهوری اسلامی در تمام پهنه ی خاک اروپا منجر شده و همچنين تاکيدی باشد بر حق مسلم در استفاده از انرژی هسته ای !! شايد به زودی عباس جعفری اين مواضع را طی کنفرانسی مطبوعاتی اعلام کند ...

 

کلاغ ها : به هر حال اگر ديديد يا شنيديد که کوه نوردان دولتی کشورمان و همسران عزيزشان ٬ در جريان بازی ها به جای تشويق علی دايی و ابراهيم ميرزاپور ٬ شعار انرژی هسته ای حق مسلم ماست ! سر می دهند ٬ سعی کنيد بر اعصاب خود مسلط باشيد !! 

/ 0 نظر / 5 بازدید