میخ بر فرق دماوند بخاطر لیلا !!

 نصب لوح یادبود بر روی قله دماوند !!

سه میخ بلند را بر پیشانی نماد ایران ، دماوند ، کوبیدم

آن چنان که می بینید

با چکشی که بر فرق دماوند کوبیدم، لیلا اسفندیاری را خوشحال ساختم ؟!

درود بر من ؟ درود بر تو ؟ درود بر که ؟

درودی نیست !  دردی است !

   

/ 0 نظر / 3 بازدید