پیشنهاد کتاب : سکوت ، آینده ی من است

سکوت، آینده‌ی من است برگزیده‌ای از اشعار عاشقانه و اجتماعی ـ سیاسی اریش فرید شاعر برجسته‌ی اتریشی قرن بیستم است که مترجم نام‌آشنای ادبیات آلمانی، علی عبدالهی  برگزیده و به فارسی ترجمه کرده است... کتاب در گام اول به اشعار عاشقانه‌ی اریش فرید نظر می‌کند و همان‌گونه که در مقدمه‌ی کتاب نیز اشاره شده است در ابتدا هدف گردآوری و تدوین برگزیده‌ی نسبتاً جامعی از اشعار عاشقانه‌ی او بوده. اما در نهایت برای اینکه به‌طور کامل حق مطلب درباره‌ی این شاعر بزرگ ادا شود جنبه‌های دیگری از کارنامه‌ی فرهنگی اریش فرید مانند اشعار اجتماعی و سیاسی شاعر توسط مترجم در کتاب سکوت، آینده‌ی من است انتخاب و در متن کتاب گنجانده شده . مترجم، در مقدمه‌ی مفصل ابتدای کتاب شرح جامع و مبسوطی درباره‌ی زندگی و آثار مختلف فرید آورده و هدف از این تدوین و ترجمه‌ی این کتاب ذکر کرده...سایت کاروان

_________________________________________

.

سکوت درخششی است

فراروی دیدگانم در تاریکی

سکوت طبل_آوا و سرور

رقصندگان است در گوشم

سکوت بازمانده ی

غریوهاست

سکوت، سکوت است

سکوت، آینده ی من است

.

.

/ 0 نظر / 4 بازدید