حقیقت تو و من ...

.

سکوت سرشار از سخنان ناگفته است

در این سکوت ، حقیقت ما نهفته است

حقیقت تو  و  من ...

.

/ 1 نظر / 4 بازدید
برج سینا !

این‌همه پیچ، این‌همه گذر ، این‌همه چراغ، این‌همه علامت! و همچنان استواری به وفادار ماندن به راهم، خودم ، هدفم ، و به تو. وفایی كه مرا و تو را به سوی هدف راه می‌نماید.