لحظه های این باران ...

صدای سرزمین های خاطره

روزی به سراغ ات می آیند

بار دیگر تویی و

کنار نیمکت چوبی

نگاه کن !

لحظه های این باران

چگونه از دست می روند !

                                                                                           " محمود معتقدی "

.

***********************************************************

پیشنهاد موسیقی :     http://www.4shared.com/audio/g08touI_/10_online.html

عکس از : فرامرز نصیری

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
دوستداران محیط زیست آهید

روز زمین سیاره ی زیبایمان را به شما و همه ی دوستداران محیط زیست شادباش می گوییم. دانش آموزان دوستدار محیط زیست مدرسه نمونه دولتی شهداء دیّر