جهنم و یخ‌مراد روی میز کارگروه غارشناسی

جلسه کارگروه غارشناسی کشور پس از حدود یک سال تأخیر به بهانه خطر تخریب دوغار «جهنم» و «یخ‌مراد» برگزار شد.

 

فرهاد دبیری - رییس کارگروه غارشناسی - در این نشست با اشاره به اهمیت غارها و ضرورت توجه بیشتربه این آثار و همچنین با تأکید بر این‌که کارگروه برابر تصمیم‌های گرفته‌شده هر سه‌ماه یک‌بار حتما جلسه تشکیل می‌دهد، گفت: درباره دو غاری که به آن‌ها تعرض شده، باید قبل از هر کاری از کارگروه استعلام می‌شد و پس از آن اقدام می‌کردند.

در ادامه، نماینده انجمن غار و غارشناسی گزارشی از وضعیت غارهای «یخ‌مراد» در استان البرز و غار «جهنم» در استان خراسان جنوبی ارائه کرد و این پرسش‌ها مطرح شد که چرا برای غار «یخ‌مراد» که هیچ مشخصه‌ای از یک غار گردشگری را ندارد، بدون مطالعه، طرح گردشگری اجرا می‌شود و برای تخریب آن اقدام شده و بر چه اساسی مجوز برداشت معدن در حریم غار «جهنم» صادر شده است؟

 

نماینده استان البرز پس از طرح این پرسش‌ها گفت: در جلسات کارگروه غارشناسی استان البرز، از نماینده میراث فرهنگی دعوت شد که در جلسه حضور نیافت و در استانداری، کارگروه گردشگری تشکیل شد که بدون حضور نماینده محیط زیست به ترمیم راه دسترسی به غار تصمیم گرفتند.

او تأکید کرد: غار «یخ‌مراد» به هیچ‌وجه برای بازدید عمومی، ایمنی ندارد و با توجه به وضعیت غار، امکان ایمن‌سازی داخل آن وجود ندارد.

 

گزارشی از ایسنا

 

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید