فرزندان آفتاب

باش تا نفرین شب از تو چه سازد ٬

که مادران سیاهپوش

ـ داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد ـ

هنوز از سجاده ها

                         سر بر نگرفته اند !

 

احمد شاملو ۲۶/۱/۵۷

/ 0 نظر / 25 بازدید