وقتی همه...

شایان: خوشحال نیستید که هم بازی تون هستم؟

پرند: مجبورم خوشحال باشم؟

شایان: روزی افتخار می کنید.

پرند: افتخار نمی کنم که وایستادم و دیدم و ساکت موندم ...

.

وقتی همه خوابیم _ بهرام بیضائی

.

.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
فانی

فرامرز، میشه بگی منظورت از این مطلب الان اینجا چی بود؟