ثبت رکورد شدیدترین سرما در قطب جنوب

 

محققان ژاپنی در پایگاه تحقیقاتی خود پایین‌ترین درجه دما و شدیدترین سرما را در قطب جنوب به ثبت رساندند.

به گزارش خبرگزاری فارس، محققان در پایگاه تحقیقاتی ژاپن واقع در قطب جنوب، سرمای منفی 91.2 درجه سلسیوس را به ثبت رسانده‌اند.

این دمای ثبت شده به عنوان رکورد سرما در منطقه ثبت شده است. 89.2 درجه سلسیوس در سال 1983 توسط محققان روسی در پایگاه « شرق» در قطب جنوب به ثبت رسیده بود که تا کنون به عنوان رکورد سرما محسوب می‌شود.

 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
جمعي از دوستان مهدي

اين نوشته از طرف جمعي از كوهنوردان خراسان (دوستان مهدي ) است. لطفا منتشر نماييد : برای کسی که دنبال اثری است از مهدی هیچ چیز دراین جهان چون آب ، نرم و اتعطاف پذیرنیست . با این حال برای حل کردن آنچه سخت است چیز دیگری یارای مقابله با آب را ندارد . نرمی برسختی غلبه می کند و لطافت برخشونت . همه این را میدانند ولی کمتر کسی به آن عمل می کند فرزانه هنگام غم ، آرام باقی می ماند. بدی به دل او راه ندارد و چون آب نرم و انعطاف پذیراست سخت و خشک می شکند نرم و انعطاف پذیر باقی می ماند . و او نرم و لطیف ، پاک و زلال ، ساده ویک رنگ بود چون آب و آب در مسیرش اثر می گذارد چون او ... جناب شعاعی شاید بهتر بود می فرمودید ما هیچ اثری از بزرگ مرد ایران مهدی عمیدی ندیدیم نه اینکه (هیچ اثری از کوهنوردی ایرانی درفرانسه دیده نشده است .) نیازی نیست شما در فرانسه دنبال مهدی بگردید ، همینجا درایران کمی جستجو کنید از هر چاروادار، روستایی ومرد پای کوه و هر کوهنوردی که بپرسید از مهدی خبردارد . ازکوهنوردان اسپانیایی ، هلندی ، روسی و پاکستانی و همه کوهنوردان در راه مانده ، برف کوره گرفته و سرمازده که در مسیرقله ها هستند بپرسید از او اث

جمعي از دوستان مهدي

برای کسی که دنبال اثری است از مهدی هیچ چیز دراین جهان چون آب ، نرم و اتعطاف پذیرنیست . با این حال برای حل کردن آنچه سخت است چیز دیگری یارای مقابله با آب را ندارد . نرمی برسختی غلبه می کند و لطافت برخشونت . همه این را میدانند ولی کمتر کسی به آن عمل می کند فرزانه هنگام غم ، آرام باقی می ماند. بدی به دل او راه ندارد و چون آب نرم و انعطاف پذیراست سخت و خشک می شکند نرم و انعطاف پذیر باقی می ماند . و او نرم و لطیف ، پاک و زلال ، ساده ویک رنگ بود چون آب و آب در مسیرش اثر می گذارد چون او ... جناب شعاعی شاید بهتر بود می فرمودید ما هیچ اثری از بزرگ مرد ایران مهدی عمیدی ندیدیم نه اینکه (هیچ اثری از کوهنوردی ایرانی درفرانسه دیده نشده است .) نیازی نیست شما در فرانسه دنبال مهدی بگردید ، همینجا درایران کمی جستجو کنید از هر چاروادار، روستایی ومرد پای کوه و هر کوهنوردی که بپرسید از مهدی خبردارد . ازکوهنوردان اسپانیایی ، هلندی ، روسی و پاکستانی و همه کوهنوردان در راه مانده ، برف کوره گرفته و سرمازده که در مسیرقله ها هستند بپرسید از او اثری به شما خواهند داد . آری اثر او در برگه های صعود های برون مرزی نیست ، آری اثری از او