از ریشه های خاک ...

تو از کجا آمدی؟

پیشانی ات پوشیده از ریشه‌ی گیاهان است

 

خاک خواب مرا می‌بیند

من خواب تو را

تو ریشه‌های خاک را

 

چگونه آمدی؟

 

بر من خم می‌شود

در من موج می‌زند

می‌خندد و

از من دور می‌شود ...

 

 

شعر: شهاب مقربین

عکس : فرامرز نصیری

 

 

.

/ 1 نظر / 6 بازدید
کامران

درود!