شبانه ها ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ماه دیگر

عاشق نبود ، شاخه اما

رهایش نمی کرد

...

    ...

امشب چه کوتاه اند فاصله ها

نجوای درخت در گوش ماه

...

   ...

در شب سیاه

شاخه ی خشک را که می سرود

ماه اگر نبود ؟!

                                            ( فریبا عرب نیا )

.

.

/ 1 نظر / 16 بازدید