جهان بدون آب ؛ کابوسی که حیات را تهدید می‌کند

دیدگاه‌های دکتر پیترگلیک بنیانگذار و رئیس مؤسسه پاسیفیک : اکنون تغییر اقلیم به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بزرگ جهان تبدیل شده است، ‌تغییرات اقلیمی عبارت است از: نوسانات طبیعی اقلیم که علت مصنوعی ندارد و ناشی از تغییرات دینامیک آب و هواست. این تغییرات به‌ویژه موجب به‌وجود ‌آمدن دوره‌های خشک و ‌تر در نقاط مختلف جهان می‌شوند، اما تغییر اقلیم در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های بشری در جو زمین اتفاق می‌افتد و باعث بر هم خوردن تعادل چرخه آب و هوا می‌شود .  این خشکسالی‌ها تنها منحصر به بخشی از جهان نیستند بلکه تغییر اقلیم در شرف اثرگذاری بر تأمین منابع آب آشامیدنی مناطق خشک، شامل بخش عمده آسیا، آفریقا، خاور میانه و قسمت‌هایی از آمریکا و اروپاست. آب ضرورت زندگی ا‌ست و نه‌تنها برای آشامیدن و بهداشت بلکه برای کشاورزی و صنعت هم حیاتی ا‌ست. مجمع جهانی اقتصاد هشدار داده است که اگر سریعا روش‌های مصرف را تغییر ندهیم، به استقبال فروپاشی اقتصاد جهانی خواهیم رفت . همشهری

.

/ 0 نظر / 5 بازدید