و کلام آخر برای صعود مشترک اهالی قلم !!

.

١ _ مرتضی صالحی به عنوان یکی از دست اندرکاران و سازمان دهندگان اصلی و موثر شکل گیری و اجرای صعودهای مشترک کوه نوردان دارای وبلاگ ، در پیامی چند خطی و کوتاه در وبلاگ عشق کوه نوردی ، نوع نگاه و کلیت انگیزه های خود را چنین بیان کرده است :

" ... با برنامه ریزی در تلاشم که کاری کنم صعود قلم صعود تایید فدراسیونی بشود تا برای شرکت در این صعود خواهش کنند می خواهم کیفیت صعود رو هر سال بالا تر ببرم تا وقتی حرف صعود قلم بیاد لرزه به تنه همه بیافته و منتظر حرکتم باش ... "

ضمن آرزوی موفقیت برای این وبلاگ دار پرتلاش و تشکر از بیان مواضع صادقانه اش ، ما نیز پیشاپیش  اعلام می کنیم : شکل گیری و اجرای هر گونه برنامه ای با چنین تفکر و با چنین اهدافی " فاقد محتوا و هم چنان عاری از جوهر تفکر و اندیشه " خواهد بود . " مبتذل " خواهد بود . در آن شرکت نخواهیم کرد .

.

٢ _  رفتارهای شخصی تعدادی از شرکت کنندگان در پنجمین صعود مشترک و بر فراز قله ی مهرچال ، زیبنده ی عنوان برنامه ( صعود اهالی قلم ) نبود . کسی مخالف نشاط ، شوخی ، شیطنت و یا لوده گی های جوانانه در یک برنامه ی شخصی و دوستانه نیست اما زمانی که قرار است در برنامه ای مناسبتی و با شکلی رسمی و همگانی و با عنوانی پر طمطراق مانند     " صعود قلم "    شرکت کنیم ، به نظر می رسد قضیه کمی _ و فقط کمی ! _  باید فرق کند . این طور نیست ؟ موضوع یادداشت " لزوم حفظ حرمت قلم " انتقاد از این گونه رفتارهای شخصی و انتشار گسترده ی عکس های آن در اینترنت بود .  موضوعی که توسط باز هم " تعدادی از شرکت کنندگان در برنامه "  و در تکاپوئی پر تلاش و شبانه روزی مورد تحریف آشکار قرار گرفت و سعی بسیار شد به آن صورت " توهین و تخریب همگان و کلیت برنامه " داده شود . در مثال : برای فرد سخن ران در سالن ورزش گاه و مراسم قبل از آغاز برنامه پیام می نوشتند " به شما توهین شده . شما را مبتذل خوانده اند . چرا موضع نمی گیرید . چرا محکوم نمی کنید و ... " و مشخص بود که این تعمیم تعدادی از افراد شرکت کننده ی آن یادداشت به همه افراد شرکت کننده و این تحریف آشکار ، فقط یک هدف را دنبال می کند : تحریک همگانی ، غبار آلوده کردن فضا و گونه ای جو سازی علیه نویسنده ی یادداشت ، برای گریز از مسئولیت پاسخ گوئی به انتقاد مطرح شده !!

.

٣ _ آن رفتارهای شخصی و انتشار گسترده ی تصاویرش در وبلاگ ها و سایت های اینترنتی به ایجاد ذهنیتی مخدوش  و قضاوتی بسیار نامناسب از ورزش کاران کوه نورد منجر خواهد شد . نمایش چیزی که نه تمام واقعیت کوه نوردی کشورمان است و نه اساسا در شان آن ! و لذا لازم است / خوب است مجریان آن رفتارهای خاص و شخصی و هم چنین صاحبان وبلاگ ها و سایت هائی که اقدام به انتشار آن عکس ها در سطحی گسترده نمودند ، نسبت به انتشار عذرخواهی رسمی خود نیز اقدام کنند .

.

۴ _ تعدادی از وبلاگ داران شرکت کننده در پنجمین صعود مشترک نسبت به  انتقاد و دعوت این وبلاگ برای حفظ حرمت قلم و رفتاری مبتنی بر خرد و متانت بیشتر در صعودهای رسمی و مناسبتی ، مواجهه و واکنشی حیرت انگیز _ و البته تاسف بار _ داشتند . با آمیزه ای از " تهمت و فحاشی و این اواخر تهدید " و منطق درخشان (!!) کلوخ انداز را پاداش سنگ است در مقابل یادداشت این وبلاگ موضع گرفتند . این جماعت حتی به آقای مجید باغینی پور نیز رحم نکردند و نتوانستند حتی تاب نوشته ی  دوستانه ، متین و آرام  او را بیاورند . آقای باغینی پور توسط مرتضی صالحی متهم به حرمت شکنی شد . فقط کافی ست یک بار نوشته ی آقای باغینی پور را بخوانید تا ابعاد تهاجم کور و احساسی این جماعت _ به هرکس که مثل خود آنها فکر نمی کند _ برایتان روشن شود .

.

۵ _ این آخرین یادداشت وبلاگ کلاغ ها در باره صعود مشترک اهالی قلم !! بود اما برای رسیدن به یک جمع بندی مشخص و دست یابی به نتایجی روشن و مورد قبول اکثریت افراد شرکت کننده در این برنامه و هم چنین تشریح مسائل مطرح شده در این وبلاگ ، آمادگی خود را برای گفت و گوئی صریح و رو در رو ( مناظره ) اعلام می کنیم .  

.

***

پی نوشت

_ ویرایش و اصلاح یادداشت " لزوم حفظ حرمت قلم " به درخواست یکی از شخصیت های قابل احترام و پیش کسوت در کوه نوردی ایران صورت گرفت . درخواستی که امکان پاسخ منفی به آن ، حتی  قابل تصور نیز نبود ! و هم چنین از آنا فراهانی نیز بخاطر انتشار عکسش در وبلاگ کلاغ ها عذرخواهی کردیم . او را متفاوت از بقیه می دانستیم اما ... اشتباه می کردیم . آنا فراهانی متفاوت از بقیه نیست !!

_  انتقاد را  " توهین و تخریب " معرفی کردن و چنین تهمتی را بلافاصله به پیشانی آن چسباندن ، رویه ای معمول و بسیار آشنا در جامعه ی ما محسوب می شود . گونه ای ترفند و روش از سوی کسانی که مورد انتقاد واقع می شوند برای گریز از پاسخ گوئی از یک سو و سرکوب و خاموش کردن صدای منتقد از سوی دیگر ! در تهاجم به یادداشت لزوم حفظ حرمت قلم ، تکیه ی اصلی این افراد ، وجود دو کلمه ی " مبتذل " و " لوده " بود . کلماتی که فقط در فهمی عامیانه ممکن است از آن ها تعبیر به توهین و تخریب شود ! لغت نامه ی آنلاین دهخدا براحتی در دسترس همگان می باشد . معنای این دو کلمه را در آن جست و جو کنید :

مبتذل ... [ م ُ ت َ ذَ ] ...  که همه گفته اند. که بسیار گفته اند. که بسیار شنوده اند. شعری یا مضمونی یا کلامی مبتذل ، آنکه بسیار گفته شده باشد آنکه بسیار شنیده شده باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). هر روز استعمال شده و مستعمل . (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون ). آنچه که در دسترس همه است . پیش پا افتاده و مستعمل .
- تشبیه مبتذل ؛ تشبیهی است متداول که چون گفته شود بی آنکه مشبه دارای چندین صفت باشد همه کس یک صفت را از آن درک کنند. چنانکه وقتی گویند مثل برف مراد سردی آن نیست و همه دانند که مراد سپیدی آنست . یا در صفت جامه ٔ نیک شسته گویند مثل یاس ،مراد عطر آن نیست بلکه سپیدی مقصود است . یا مثل برق که سرعت از آن فهمند نه نور و روشنائی ، یا سوزندگی .و به عبارتی دیگر تشبیهی است سایر چون مثلی : مثل ابر بهار، سخت گریان . مثل الماس ، برنده . مثل سرو، با قدی بلند و موزون . مثل بید، سخت لرزان . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) .

لوده ... [ ل َ / لُو دَ / دِ ] (ص ) مزاح . چکه . سخت چکه . خوش طبع. دَعّابه . آنکه سخنان خنده آور گوید برای لذت خویش و دیگران .

.

 _خوش انصاف ها ، این برادران متعهد اهل قلم !! را می گوئیم حتی نمی گذارند ما یادداشت خود را به انتها برسانیم . پیامی از سوی امین خادم یکی از کوه نوردان اهل قلم !! و شرکت کننده در پنجمین صعود قلم !! در اثنای نوشتن این یادداشت برایمان رسید . به عنوان شاهدی برای برخی گفته های مان در همین یادداشت و برای قضاوت افکار عمومی جامعه ی کوه نوردی ایران آن را برای نمایش تائید کردیم . ادبیات درخشان !! این جماعت چنین است : " مرتیکه تو درست نمیشی بهت گفته بودم حرفهایی که زدم فقط زنگ خطر بود خودت تنت میخواره خیلی دوس داشتم امشب تو گزارش برنامه میدیدمت ...سیامک شایان پور در سایت باشگاه دماوند امین خادم را از اعضای باشگاه دماوند معرفی کرده است . به باشگاه دماوند برای وجود چنین اعضای اهل قلم و فرهیخته تبریک می گوئیم ! 

_ البته همه ی پیام ها مثل پیام امین خادم عزیز نا امید کننده و تاسف بار نیست . پیام زیر هم از سوی خواننده ی عزیز دیگری ارسال شده است :

یه جمله از دکتر شریعتی مرتبط با این بحث ها:
اگر مخالفان خود را به‌ پای چوبه‌ی اعدام می کشانی ! بدان‌ صاحب عقلی هستی بسان طناب . و اگر مخالفان خود را به‌ زندان می فرستی! بدان صاحب عقلی هستی بسان قفس . و اگر با مخالفان خود به‌ جنگ درمی افتی! بدان صاحب عقلی هستی بسان چاقو . و اما اگر با مخالفان خود به‌ بحث و گفتگو می پردازی و آنها را متقاعد می سازی و به‌ سخنان حق آنها قناعت می کنی! بدان صاحب عقلی هستی‌ بسان عقل .

/ 9 نظر / 3 بازدید
پاورقی

به نظر من بهتر ه دوستان به جای صعود قلم, نام صعود خاطره نویسان کوهنورد رو انتخاب کنند البته با احترام به این عزیزان اکثرا چیزی جز نوشتن خاطرات شخصی شون در وبلاگ هاشون و کپی کردن اخبار سایر سایت ها کار دیگه ای انجام نمیدن. در واقع یک دفتر خاطرات آنلاین درست کردند. پس برای استفاده از نام قلم و ارزش معنوی آن دقت بیشتری بکنیم.

امیر محمد

یه جمله از دکتر شریعتی مرتبط با این بحث ها: اگر مخالفان خود را به‌ پای چوبه‌ی اعدام می کشانی ! بدان‌ صاحب عقلی هستی بسان طناب . و اگر مخالفان خود را به‌ زندان می فرستی! بدان صاحب عقلی هستی بسان قفس . و اگر با مخالفان خود به‌ جنگ درمی افتی! بدان صاحب عقلی هستی بسان چاقو . و اما اگر با مخالفان خود به‌ بحث و گفتگو می پردازی و آنها را متقاعد می سازی و به‌ سخنان حق آنها قناعت می کنی! بدان صاحب عقلی هستی‌ بسان عقل .

رهگذر

درود بر کلام " پاورقی " این را گل گفتی رد خور نداره !

مجید باغینی پور

دوستان کوهنورد عزیز: کلماتی از یک کوهنورد ورجین مکث آوای کوه بی نهایت بخش پیوند های وبلاگ این حقیر را به نام وبلاگتان مزین کردم. به امید دوستی های بیشتر. نجید باغینی پور

فرامرز نصیری

به خوانندگان محترم و گرامی وبلاگ کلاغ ها و با عرض پوزش به دلیل مسافرتی که زمان آن تا دو شنبه ی هفته ی آینده خواهد بود و هم چنین عدم دسترسی مطلق (!) به اینترنت ، نمایش نظرات این قسمت _ تا روز دوشنبه _ مقدور نخواهد بود .

یه دوست

یه دوست تشکر از شما آقای نصیری و سرکار خانم یگانه ی رهنما و .... جناب نصیری من با اینکه با اقدام شما موافق نبودم ولی کار شما باعث شد نقابها کنار رود و تمام اون آدمهایی که دم از دوستیهای پاک و نیات عالی میزدند و هدف خود را از راه اندازی وبلاگ صعود دیگر انسانها به قله های دانش و معرفت و ...اعلام کرده بودند چهره واقعی خود را نشان دهند و مشخص شد که بیشتر برای منافع شخصی ( خودخواهی ومنفعت وخودنمایی برای جنس مخالف و احساس مهم بودن و غیره ) اقدام به راه اندازی وبلاگ کرده اند . فکر کنم اگر وبلاگهای خانمها را حدف کنیم دیگر این مسائل پیش نمی آمد. البته متاسفانه مشکل برمی گردد به وضعیت فعلی اجتماع .بهر شکل جناب نصیری در حال حاضر نیت و قصد شما برای آن اقدام اهمیتی ندارد .بلکه نتیجه کار شما با ارزش است ......

یه دوست

......توصیه میکنم دوستانی که تا امروز نقاب زده بودند و در این جریان نقابشان کنار رفت دوباره نقاب جدید نزنند چون با یک کامنت که هیچ با هزاران کامنت و پست هم نمشود آب رفته را جمع کرد و آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت .بروید با خود خلوت کنید ببینید اصلا برای چه کوهنورد شده اید؟ و بعد از آن برای چه وبلاگ نویس؟ نیازی نیست از نام قلم و نقاب نویسندگی برای نیات و اهداف خود استفده کنید. دقت کنید می بنید راههای ساده تر ی هم برای اهداف شما هست مثلا سایت کلوپ و فیس بوک و .... جاهای بهتری برای اهداف شما می باشد . یا دفعه بعد اسم صعودتان را قلم نگذارید و آن را رسمی نکنید البته به قول خانم یگانه ی راهنما می شود دوباره قلم ها را برداشت و لی به شرط اینکه هدف و نیت از برداشتن قلم روشن باشد. سرکارخانم یگانه ی راهنما الحق که یگانه بودن و رهنما بودن برازنده شخصیت شما می باشد. اون فرشید هم که خدایی هست برای خودش افسوس که من خودپرستم ....

" پایگاه اطلاعات کوهنوردی ایران "

" پایگاه اطلاعات کوهنوردی ایران " 1- با تکیه بر اصول اخلاقی ، کماکان انتقاد آقای نصیری از صعود قلم را صحیح ، منطقی ، صادقانه و تلاش در جهت ارتقاء کیفی صعود قلم دانسته و ازمفاد آن حمایت میکند.

رضا ( راز کوه )

درود بر آقای نصیری عزیز لطفا دیدگاه مرا هم در مورد مسایل اخیر ببینید شاد باشی و بر فراز[گل]