نئو امپرسیونیسم : Henry Rousseau

                

هانری روسو ( 1910 _1844 ) هنری آمیخته با رویا و خیال را با سبکی عرضه کرد که پیچیدگی خاص خود را دارد ... سادگی بصری , ادراکی و فنی ظاهر کار او با استعداد طبیعی برای طراحی و تخیلی سرشار از تــــــصاویر بیگانه ی مناظر اســــــــرارآمیز گرمســــیری تکــــــمیل می شــــــود . کولی خفته(1897) در دنیائی متروک  , خاموش و پنهان , در زیر پرتو قرص کامل و بی رنگ ماه خواب می بیند . در پیش زمینه  , شیری همچون یک اسباب بازی توپر اما تا حدودی ترسناک , بالای سر کولی ایستاده و بو می کشد . مواجهه ای بحرانی در شرف وقوع است , نه از آن گونه ای که ممکن است برای هر یک از ما در عالم بیداری رخ دهد , بلکه از آن گونه ای که وقتی ضمیرهای نیمه آگاه آسیب پذیر ما در خواب آشفته مان تهدید شوند , بسیار پیش پا افتاده می شود . روسو منظره ی ضمیر نیمه آگاه را بسیار زود منعکس می کند و ما می توانیم او را پیش آهنگ سوررئالیستهای سده بیستم بدانیم که می کوشند ابهام و تناقض موجود در حالات خواب و بیداری را یکجا شبیه سازی کنند ...

هنر در گذر زمان

 

/ 0 نظر / 5 بازدید